Červeně zakroužkované čísla stolů jsou již zamluveny na celý rok.